Plan terapii i zdrowienia czyli jak pomagamy

Plan Terapii i Zdrowienia. Co to takiego ?

Po wykonaniu wstępnej diagnozy przez  specjalistę Centrum, przygotowywany zostanie, wspólnie z Tobą Indywidualny Plan Terapii i Zdrowienia. Dostosowywany do Twoich potrzeb i możliwości, uwzględniający wiele czynników, takich jak: rodzaj problemu, jego nasilenie, sytuację  życiową i zdolności adaptacyjne.

Indywidualny Plan Terapii i Zdrowienia zawiera w sobie następujące elementy:

  1. Diagnozę początkową na podstawie szczegółowego wywiadu medycznego i psychologicznego, aby zrozumieć problem pacjenta, jego historię i kontekst życiowy.
  2. Ustalenie celów terapii – współpraca z pacjentem w celu określenia konkretnych, mierzalnych celów terapii, które odpowiadają na jego potrzeby.
  3. Dobór adekwatnych i skoordynowanych form wsparcia, w tym wsparcia: lekarza psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, terapeuty środowiskowego, pielęgniarki, doradcy zawodowego, dietetyka, asystenta zdrowienia, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb pacjenta.
  4. Wybór odpowiedniego podejścia terapeutycznego – dobór metody terapeutycznej, która najlepiej odpowiada na problem i preferencje pacjent.
  5. Zaangażowanie otoczenia, włączenie rodziny lub bliskich w proces terapeutyczny, jeśli jest to odpowiednie i pomocne.
  6. Monitorowanie postępów – regularna ocena postępów w osiąganiu celów terapii, dostosowanie planu w razie potrzeby.

Jak wygląda wizyta w centrum

01. Pierwszy krok

Przede wszystkim proces pomocy realizowany przez nasze centrum, zaczyna się właśnie w Tobie. Podjęcie decyzji o leczeniu jest ważne z wielu powodów. Problemy, z którymi się zmagasz lub zmagają Twoi bliscy mogą wpłynąć na każdy aspekt codziennego funkcjonowania, włącznie z pracą, życiem rodzinnym i kontaktami społecznymi.

Podjęcie decyzji o leczeniu psychiatrycznym może być trudne, zwłaszcza jeśli osoba doświadcza trudności związanych z zaburzeniem psychicznym. Nie obawiaj się stigmy związanej z chorobami psychicznym. Choroba psychiczna jest chorobą jak każda inna. Podjęcie decyzji o leczeniu jest odważnym krokiem w kierunku swojego zdrowia.

02. Rejestracja

Nie jest konieczne zgłaszanie swojego przyjścia ani rejestrowanie się wcześniej w Centrum Zdrowia Psychicznego. W dowolnym momencie w godzinach otwarcia można przyjść z problemem dotyczącym własnego zdrowia psychicznego lub bliskiej osoby, której stan wywołuje niepokój.

Zarówno pacjent, jak i jego bliska osoba mogą skorzystać z pomocy specjalistów w naszym centrum. Kontakt z naszym centrum jest możliwy na wiele sposobów: można zgłosić się osobiście, za pomogą poczty elektronicznej, formularza kontaktowego na stronie oraz przez telefon. Nasze centrum i oddziały czynne są w każdy dzień powszedni zgodnie z godzinami opublikowanymi w zakładce kontakt.

03. Diagnoza

Po rozmowie z Tobą i przeprowadzeniu niezbędnych badań, specjalista opracuje spersonalizowany plan leczenia, który będzie dostosowany do Twoich potrzeb i problemów, z którymi się borykasz. W przypadku, gdy stan Twój będzie wymagał pilnej interwencji, leczenie zostanie rozpoczęte w ciągu 72 godzin od wizyty w punkcie koordynacyjno-zgłoszeniowym.

Plan leczenia może obejmować regularne konsultacje z psychiatrą, indywidualną lub grupową terapię prowadzoną przez psychologa, leczenie w trybie dziennym, wizyty pielęgniarki środowiskowej oraz wsparcie od asystenta zdrowia, czyli osoby, która po przejściu kryzysu psychicznego pomaga innym osobom przebywającym w podobnej sytuacji i ich bliskim.

Pytania i odpowiedzi

Jakiego rodzaju pomoc oferuje centrum zdrowia psychicznego?
Kto może skorzystać z pomocy świadczonej w centrach zdrowia psychicznego?
Jak przygotować się do wizyty w centrum zdrowia psychicznego?
Czy CZP współpracuje z innymi instytucjami pomocowymi ?

Poznaj przyjazne otoczenie Centrum Zdrowia Psychicznego

Skip to content