Centrum Zdrowia Psychicznego Leonardo Da Vinci

Tworzymy rzeczywistość, w której osoby doświadczające kryzysu psychicznego oraz ich bliscy otrzymują nadzieję oraz skuteczną i dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb pomoc w powrocie do zdrowia. Proces ten realizujemy w atmosferze szacunku, otwartości i akceptacji.

Współtworzymy świat, gdzie osoby cierpiące psychicznie samostanowią o sobie, a społeczność, w której żyją, buduje świadome tolerancyjne i wspierające środowisko.

Usługi Specjaliści

Bezpłatne leczenie w ramach kontraktu z NFZ

null

Wsparcie psychologiczne

null

Leczenie psychiatryczne

null

Leczenie depresji

null

Leczenie stresu

Deklaracja Wizji i Wartości

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie wprowadzamy nowe standardy i innowacyjne metody pomocy, które w centrum uważności stawiają człowieka. Tak aby w sposób kompleksowy i profesjonalny odpowiedzieć na jego potrzeby, a wszyscy zajmujący się pomocą w obszarze zdrowia psychicznego są naszymi partnerami w dążeniu do wspólnego i najważniejszego celu, jakim jest dobro człowieka.

W naszych działaniach, tak indywidualnych jak i zespołowych, zawsze kierujemy się wartościami, które są nam wszystkim szczególnie bliskie:

infografika na temat wartości centrum zdrowia psychicznego

Serce

podchodzimy indywidualnie do każdego człowieka zarówno klientów jak i współpracowników

kierujemy się empatią, podchodzimy do siebie z szacunkiem

cenimy poczucie humoru

wierzymy w to co robimy i robimy to w co wierzymy

Jakość

jesteśmy profesjonalni w tym co robimy korzystamy ze swojej wiedzy i doświadczenia

poszerzamy swoje kompetencje, wiedzę i doświadczenie

uczymy się od siebie nawzajem i od innych

udzielając wsparcia i pomocy, świadczymy ją na takim poziomie jakiego byśmy sami oczekiwali

łączymy wiedzę z doświadczenia z wiedzą specjalistyczną tworząc „wiedzę My"

bierzemy odpowiedzialność za samego siebie i za swoją pracę

Zaufanie

traktujemy naszych klientów jako ekspertów od swoich doświadczeń i życia a siebie jako ekspertów od procesu wsparcia

jesteśmy uczciwi wobec siebie oraz wobec klientów

uznajemy prawo naszych klientów do wiedzy o procesie zdrowienia informacji o stanie ich zdrowia oraz ich wpływu na przebieg procesu wsparcia

jesteśmy autentyczni w emocjach i zachowaniu

gwarantujemy pewność dochowania tajemnicy

Zespołowość

jesteśmy wsparciem dla siebie w zespole

pomagamy osobom w kryzysie jako zespół

razem podejmujemy decyzje

Otwartość

nie zakładamy gotowych rozwiązań, staramy się każdą sytuację traktować jako jedyną w swoim rodzaju

jesteśmy gotowi tolerować fakt, że nie zawsze będziemy mieć gotowe rozwiązania (tolerancja niepewności)

rozumiemy fakt, że ludzie są różni i w związku z tym staramy się postrzegać ich przez pryzmat ich zasobów oraz szanować słabości

jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania

dajemy sobie i klientowi prawo do błędu i uczenia się na błędach

Białe logo medycznego centrum zdrowia psychicznego
Logo Narodowego Funduszu Zdrowia

Poznaj nasze centrum

Skip to content