Konsultacja wstępna

Jednorazowe lub kilkukrotne spotkanie z klientem, w którym uczestniczy dwóch członków Zespołu Pierwszego Kontaktu (pielęgniarka oraz psycholog). Ma ono na celu nakreślić potrzeby z jakimi zgłasza się klient i umożliwić wstępne zaplanowanie procesu zdrowienia.

Trójporozumienie

Założenie, którym staramy się kierować w naszej pracy, planujące współpracę klienta, jego rodziny i bliskich oraz zespołu mobilnego w procesie odzyskiwania zdrowia.

Bliscy i rodzina

Sieć najbliższych klientowi osób, które poprzez udzielanie odpowiedzialnego wsparcia pomagają osobie w kryzysie zdrowia psychicznego odbudowywać bezpieczne, życie oparte na dobrych relacjach i samostanowieniu. Są jednym z filarów trójporozumienia i wsparciem w powrocie do zdrowia..

Klient

Osoba będąca mieszkańcem powiatu wielickiego, zgłaszająca się po wsparcie z powodu subiektywnie lub obiektywnie istniejących przesłanek o doświadczanym zaburzeniu psychicznym lub szeroko pojętym kryzysie. Główny filar trójporozumienia.

Zespół Mobilny

To specjaliści z doświadczeniem pracy w usługach medycznych i społecznych odpowiedzialni za uszycie usługi na miarę. Oni w trójporozumieniu z Klientem i jego Bliskimi wypracowują Indywidualny Plan Zdrowienia prowadzący w stronę poprawy zdrowia i zwiększenia satysfakcji życiowej. Spotkania z zespołem w zależności od potrzeb mogą odbywać się zarówno w naszych placówkach, w domach klienta i w miejscach realizacji zadań związanych z realizacją IPZ.

Indywidualny Plan Zdrowienia

“Szyty na miarę” program obejmujący pomoc psychologiczną (psychoedukację, psychoterapię), wsparcie farmakologiczne oraz budowanie oparcia społecznego doradztwo zawodowe, grupy wsparcia i wiele innych usług. IPZ ma na celu określić cele procesu zdrowienia prowadząc klienta do uzyskania umiejętności do poradzenia sobie z kryzysem, pozwalając mu pozostać w swoim naturalnym środowisku. IPZ jest możliwy do zrealizowania przy zaangażowaniu klienta oraz współpracy multidyscyplinarnego zespołu specjalistów w zakresie usług medycznych i społecznych.

Współpraca z innymi instytucjami

W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia naszym Klientom utrzymujemy kontakt z instytucjami takimi jak OPS, Caritas Polska, Kluby Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, placówki edukacyjne dla dzieci i młodzież, ośrodki kultury i sportu oraz różnorodne fundacje i stowarzyszenia.

Wyzdrowienie

Cel w którym towarzyszymy naszym klientom wykorzystując innowacyjne podejścia do wsparcia świadczonego przez specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Wierzymy, że osiągniecie tego celu jest możliwe poprzez Otwarty Dialog (możliwość naciśnięcia na nazwę > pokazuje sie opis założeń OD http://fundacja-leonardo.pl/otwarty-dialog/). Swoje przeświadczenie o skuteczności tego podejścia bazujemy na badaniach, z których wynika, że w ciągu 5 lat aż 86% pacjentów leczonych podejściem otwartego dialogu wróciło do poprzedniej aktywności – studiów, pracy lub jej poszukiwania, a 82% nie doświadczyło żadnych utrzymujących się objawów.

Usługi medyczne

W ramach świadczeń współpracujemy z takimi jednostkami jak: Poradnie Zdrowia Psychicznego (PZP), Zespoły Leczenia Środowiskowego (ZLŚ), Oddziały Dzienne Psychiatryczne (ODP) prowadzone przez:
PZP – Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce,
PZP - Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze,
PZP – Centrum Medyczne Da Vinci,
ZLŚ – Szpital Kliniczny im dr J. Babińskiego,
ZLŚ - Centrum Medyczne Da Vinci,
ODP - Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze,
ODP - Centrum Medyczne Da Vinci,

Usługi społeczne

Udzielamy naszym klientom kompleksowego i integralnego wsparcia w powrocie do satysfakcjonującego, aktywnego życia w swoich społecznościach. Jeśli to możliwe kierujemy naszym leczeniem i wsparciem tak by nie dopuścić do izolacji typowej dla warunków szpitalnych. W zamian poszukujemy ścieżek wspierających w utrzymaniu ról społecznych i obecności na rynku pracy. Nasi Klienci korzystają z usług Środowiskowych Domów Samopomocy, Klubów Samopomocy, Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, oraz Mieszkań Chronionych. Są również wspierani przez usługi Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej i wielu innych inicjatyw organizowanych przez Samorządy w ramach działań społecznych.

Współpraca ze szpitalem

W przypadku kiedy warunki zdrowienia są szczególnie trudne i nie żadnej skutecznej formy pomocy w środowisku nasi Klienci mogą skorzystać z całodobowych usług szpitalnych u Partnera Naszego Centrum w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Szpitalu Klinicznym im dr J. Babińskiego w Krakowie.
 
 
505 006 665
574 122 444
 
rejestracja@sczp.org.pl
pn-pt: 8:00 - 18:00

 
 

WESPRZYJ NAS


Drogi Przechodniu jeżeli znalazłeś się na tej stronie oznacza to, że działalność jaką prowadzimy bliska jest twojemu sercu, skorzystałeś z naszego wsparcia żywiąc do nas wiele ciepłych emocji.

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od 2002 roku w województwie Małopolskim na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz będących w kryzysach.
Prowadzimy szereg różnorodnych działań pro publico bono z obszarów rehabilitacji społecznej, wsparcia medycznego i psychologicznego. Organizujemy akcje edukacyjne, budujące świadomość społeczną na temat szeroko rozumianego Zdrowia Psychicznego. Współpracujemy z administracją rządową, samorządową oraz pozostałymi osobami prawnymi i fizycznymi, które wyrażają chęć wspólnej realizacji wytyczonych celów.
Intensywny rozwój działań Fundacji „Leonardo” spowodował, że począwszy od września ubiegłego roku realizujemy wraz z partnerami – Powiat Wielicki, Gmina Wieliczka, Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz Spółka Da Vinci, projekt pn. „Deinstytucjonalizacia szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat wielicki”.

W ramach powyższego projektu utworzone zostało Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Powiatu Wielickiego, w którym każda osoba w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym, jej rodzina oraz bliscy, mogą uzyskać wsparcie profesjonalnego zespołu interdyscyplinarnego za darmo i bez skierowań. Świadczona pomoc, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta, może zostać udzielona zarówno w Centrum jak i w miejscu zamieszkania. Obecnie siedziba Środowiskowego Centrum znajduje się w tymczasowo wynajmowanym budynku przy ulicy Wincentego Pola 20 A w Wieliczce.

Ewaluacja projektu była dla nas determinantą do rozpoczęcia budowy nowego budynku Centrum z przeznaczeniem na Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, a w bliskiej przyszłości dla Dzieci i Młodzieży. To olbrzymi wysiłek organizacyjny i finansowy. W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wszelkiego rodzaju wsparcie w obliczu czekającego nas wyzwania.

Licząc na Państwa życzliwość pragniemy wyrazić przekonanie, iż dzięki udzielonej pomocy przed osobami wymagającymi wsparcia, otworzą się drzwi do realizacji nowych planów i marzeń. Owoce zaangażowania w tę pomoc pozwolą nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, przepełniając wszystkich wiarą, że są wśród nas ludzie zawsze gotowi do pomocy drugiemu człowiekowi. Wierzymy, że wspólnie możemy wnieść więcej światła w życie tych, których los doświadczył.

Pokładając nadzieję na przychylną reakcję na nasz apel podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:
Konto nr: 39 1910 1048 3402 9660 1121 0001 z dopiskiem "Serce dla Centrum"

 

„Drobny akt troski uruchamia falę nieskończonego DOBRA”

 

Nasz Wspólny Sukces!

 

  

Wszystkim, którzy wsparli inicjatywę powstania Centrum z Serca Dziękujemy!

 

Pozostajemy do dyspozycji Państwa w gotowości do udzielenia wyczerpujących informacji:

Mariusz Panek – Prezes Fundacji 504 174 457
Beata Walter – Vice prezes Fundacji 504 174 456


Środowiskowe
Centrum
Zdrowia Psychicznego
dla Dorosłych

Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny

Dla mieszkańców Gminy: Wieliczka, Biskupice
 
ul. Wincentego Pola 20A
32-020 Wieliczka

Dyżury nocne
Poniedziałek - Piątek od 18.00 - 8.00
Sobota, Niedziela, Święta - całodobowo
 
Infolinia:
 
+48 505 006 665
Recepcja:+48 574 122 444
Oddział dzienny:+48 577 865 002
 
rejestracja@sczp.org.pl
sekretariat@sczp.org.pl

 

Dla mieszkańców Gminy: Niepołomice, Kłaj, Gdów
 
ul. Reformacka 25
32-020 Wieliczka
 
Infolinia:
 
+48 535 650 351
Recepcja:+48 537 346 555
 
rejestracja2@sczp.org.pl
123movies
html google maps

Nasi partnerzy:


„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.