Konsultacja wstępna

Jednorazowe lub kilkukrotne spotkanie z klientem, w którym uczestniczy dwóch członków Zespołu Pierwszego Kontaktu (pielęgniarka oraz psycholog). Ma ono na celu nakreślić potrzeby z jakimi zgłasza się klient i umożliwić wstępne zaplanowanie procesu zdrowienia.

Trójporozumienie

Założenie, którym staramy się kierować w naszej pracy, planujące współpracę klienta, jego rodziny i bliskich oraz zespołu mobilnego w procesie odzyskiwania zdrowia.

Bliscy i rodzina

Sieć najbliższych klientowi osób, które poprzez udzielanie odpowiedzialnego wsparcia pomagają osobie w kryzysie zdrowia psychicznego odbudowywać bezpieczne, życie oparte na dobrych relacjach i samostanowieniu. Są jednym z filarów trójporozumienia i wsparciem w powrocie do zdrowia..

Klient

Osoba będąca mieszkańcem powiatu wielickiego, zgłaszająca się po wsparcie z powodu subiektywnie lub obiektywnie istniejących przesłanek o doświadczanym zaburzeniu psychicznym lub szeroko pojętym kryzysie. Główny filar trójporozumienia.

Zespół Mobilny

To specjaliści z doświadczeniem pracy w usługach medycznych i społecznych odpowiedzialni za uszycie usługi na miarę. Oni w trójporozumieniu z Klientem i jego Bliskimi wypracowują Indywidualny Plan Zdrowienia prowadzący w stronę poprawy zdrowia i zwiększenia satysfakcji życiowej. Spotkania z zespołem w zależności od potrzeb mogą odbywać się zarówno w naszych placówkach, w domach klienta i w miejscach realizacji zadań związanych z realizacją IPZ.

Indywidualny Plan Zdrowienia

“Szyty na miarę” program obejmujący pomoc psychologiczną (psychoedukację, psychoterapię), wsparcie farmakologiczne oraz budowanie oparcia społecznego doradztwo zawodowe, grupy wsparcia i wiele innych usług. IPZ ma na celu określić cele procesu zdrowienia prowadząc klienta do uzyskania umiejętności do poradzenia sobie z kryzysem, pozwalając mu pozostać w swoim naturalnym środowisku. IPZ jest możliwy do zrealizowania przy zaangażowaniu klienta oraz współpracy multidyscyplinarnego zespołu specjalistów w zakresie usług medycznych i społecznych.

Współpraca z innymi instytucjami

W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia naszym Klientom utrzymujemy kontakt z instytucjami takimi jak OPS, Caritas Polska, Kluby Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, placówki edukacyjne dla dzieci i młodzież, ośrodki kultury i sportu oraz różnorodne fundacje i stowarzyszenia.

Wyzdrowienie

Cel w którym towarzyszymy naszym klientom wykorzystując innowacyjne podejścia do wsparcia świadczonego przez specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Wierzymy, że osiągniecie tego celu jest możliwe poprzez Otwarty Dialog (możliwość naciśnięcia na nazwę > pokazuje sie opis założeń OD http://fundacja-leonardo.pl/otwarty-dialog/). Swoje przeświadczenie o skuteczności tego podejścia bazujemy na badaniach, z których wynika, że w ciągu 5 lat aż 86% pacjentów leczonych podejściem otwartego dialogu wróciło do poprzedniej aktywności – studiów, pracy lub jej poszukiwania, a 82% nie doświadczyło żadnych utrzymujących się objawów.

Usługi medyczne

W ramach świadczeń współpracujemy z takimi jednostkami jak: Poradnie Zdrowia Psychicznego (PZP), Zespoły Leczenia Środowiskowego (ZLŚ), Oddziały Dzienne Psychiatryczne (ODP) prowadzone przez:
PZP – Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce,
PZP - Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze,
PZP – Centrum Medyczne Da Vinci,
ZLŚ – Szpital Kliniczny im dr J. Babińskiego,
ZLŚ - Centrum Medyczne Da Vinci,
ODP - Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze,
ODP - Centrum Medyczne Da Vinci,

Usługi społeczne

Udzielamy naszym klientom kompleksowego i integralnego wsparcia w powrocie do satysfakcjonującego, aktywnego życia w swoich społecznościach. Jeśli to możliwe kierujemy naszym leczeniem i wsparciem tak by nie dopuścić do izolacji typowej dla warunków szpitalnych. W zamian poszukujemy ścieżek wspierających w utrzymaniu ról społecznych i obecności na rynku pracy. Nasi Klienci korzystają z usług Środowiskowych Domów Samopomocy, Klubów Samopomocy, Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, oraz Mieszkań Chronionych. Są również wspierani przez usługi Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej i wielu innych inicjatyw organizowanych przez Samorządy w ramach działań społecznych.

Współpraca ze szpitalem

W przypadku kiedy warunki zdrowienia są szczególnie trudne i nie żadnej skutecznej formy pomocy w środowisku nasi Klienci mogą skorzystać z całodobowych usług szpitalnych u Partnera Naszego Centrum w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Szpitalu Klinicznym im dr J. Babińskiego w Krakowie.
 
 
505 006 665
574 122 444
 
rejestracja@sczp.org.pl
pn-pt: 8:00 - 18:00

2021-05-20

WEBINAR!

Serdecznie zapraszamy 25.05.2021 (wtorek) o godzinie 16:30, na webinar organizowany przez Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce stworzone przez Fundację “Leonardo”. W webinarze udział wezmą: Katarzyna Popek, Anna Nowak- Bałchan, Barbara Borejszo oraz Tomasz Paluch. Spotkanie dotyczyć będzie działań Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w procesie zdrowienia jego Klientów.

Katarzyna Popek - w ŚCZP psycholog w ramach Zespołu Mobilnego.
Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła całościowy kurs z psychoterapii uzależnień, obecnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Mediator sądowy z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Kielcach, figurująca także w Wykazie Instytucji i Osób Godnych Zaufania Uprawnionych do Przeprowadzania Postępowania Mediacyjnego w Sprawach Nieletnich (SO Kielce). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego w Krakowie na oddziałach detencyjnych oraz ogólnopsychiatrycznych, w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, Ośrodku Psychoterapii DDA w Krakowie oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. 2 lata związana zawodowo z Oddziałem dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi Szpitala Klinicznego im. Babińskiego w Krakowie.

Anna Nowak-Bałchan - w ŚCZP pracownik pionu społecznego w Zespole Mobilnym.
Absolwentka Socjologii o specjalności Praca Socjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie wieloletniej pracy zawodowej oraz wolontaryjnej w PCPR, ŚDS dla osób po kryzysach psychicznych, WTZ, Domach Dziecka, Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz za granicą w charakterze case managera w Family Safeguarding Team. Poza pracą zawodową doskonaliła swoje kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umiejętności interpersonalnych.

Barbara Borejszo- w ŚCZP doradca zawodowy. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej oraz Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie, 2-letnie z osobami z grupy NEETS oraz 3-letnie z młodzieżą szkolną. Pracowała w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w licznych projektach aktywizacji zawodowej, współpracując z różnymi organizacjami pozarządowymi na terenie Krakowa. Na co dzień wspiera osoby po kryzysie psychicznym w powrocie na rynek pracy i podjęciu aktywności zawodowej. Jako członek zespołu interdyscyplinarnego bierze również udział w pracy z rodziną metodą otwartego dialogu.
Paluch Tomasz- w ŚCZP psycholog w Zespole Pierwszego Kontaktu. Absolwent psychologii ogólnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej na UJ. Doświadczenie zdobywał pracując w specjalistycznych usługach opiekuńczych dla osób doświadczających zaburzeń psychicznych w Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. Błogosławionej Anieli Salawy w Krakowie.

FILM -->KLIKNIJ

#sczp #PopieramCentraZdrowiaPsychicznego #GodnaOpiekaBliskoDomu #NarodowyProgramOchronyZdrowiaPsychicznego

Środowiskowe
Centrum
Zdrowia Psychicznego
dla Dorosłych

Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny

Dla mieszkańców Gminy: Wieliczka, Biskupice
 
ul. Wincentego Pola 20A
32-020 Wieliczka

Dyżury nocne
Poniedziałek - Piątek od 18.00 - 8.00
Sobota, Niedziela, Święta - całodobowo
 
Infolinia:
 
+48 505 006 665
Recepcja:+48 574 122 444
Oddział dzienny:+48 577 865 002
 
rejestracja@sczp.org.pl
sekretariat@sczp.org.pl

 

Dla mieszkańców Gminy: Niepołomice, Kłaj, Gdów
 
ul. Reformacka 25
32-020 Wieliczka
 
Infolinia:
 
+48 535 650 351
Recepcja:+48 537 346 555
 
rejestracja2@sczp.org.pl
123movies
html google maps

Nasi partnerzy:


„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.